053-141-638 ถึง 9 info@cmnetitam.com

บริษัท เชียงใหม่เนติธรรมลอว์ จำกัด

ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี

หัวหน้าสำนักงานมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายมากว่า 30 ปี คุณจะได้รับบริการด้านกฎหมายจากเราอย่างดีที่สุด

ทุกปัญหาด้านกฎหมายเรามีทางออกเสมอ

เรามีทีมทนายความที่มีคุณภาพคอยให้คำปรึกษาท่านเสมอ

บริการของเรา

รับว่าความดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ดำเนินการในชั้นบังคับคดี ให้คำปรึกษาทาง…

Read More

ที่ปรึกษาในปัจจุบัน

ผลงานด้านกฎหมายในปัจจุบัน           บริษัทฯ รับว่าความดำเนิน…

Read More